תחרות צילום "חום יולי אוגוסט 2019"

תודה לכול המשתתפים התחרות הסתיימה הודעה לזוכים תמסר בהמשך 

 פוטו 10 בית-ספר לצילום, בשיתוף פעולה עם הנהלת קניון עזריאלי, יוצאים ביחד להציג תחרות צילום בלעדית בנושא תחרות צילום "חום יולי אוגוסט 2019". המתחרים מוזמנים לשלוח תמונות אשר מייצגות את הקיץ הישראלי בתקופת יולי אוגוסט 2019. הצלם/צלמת מתבקשים  לשלוח תמונה למייל info@photo10.co.il רק לאחר אישור התקנון.
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.
14 התמונות הנבחרות יוצגו בגלריה של קניון עזריאלי ת"א בקומה 3 (ליד המרפסת),3 תמונות נבחרות יזכו בפרסים המצוינים מטה  .יש לשלוח את התמונות עד 30/8/19 התמונות ישלחו  לתחרות  רק לאחר קריאת  ואישור התקנון. 
 
 
 
פרס1 - 500 ש"ח תו קניה עזריאלי
פרס2 - 300 ש"ח תו קניה עזריאלי
פרס3 - 200 ש"ח תו קניה עזריאלי
התקנון:

תחרות  פוטו10 בשיתוף פעולה עם  קניון עזריאלי ת"א

 תחרות צילום  נושאת פרסים :" חום יולי אוגוסט 2019" 

הנושא :  צילום הקיץ הישראלי :בתקופת יולי אוגוסט 2019 בתחרות ישתתפו תמונות שהם מייצגות את התרחשויות  הקיץ הישראלי החם בצורה מעניינת ומסקרנת עבור הצופה בתמונות שהצלם יבחר.

מטרת התחרות :

מטרת התחרות לתת לצלמים להביע את היכולת היצירתית שבהם בתחום הצילום ולהציג את כישורם לציבור הרחב בקניון עזריאלי ת"א.

התקנון 

1.תהליך הבחירה והפרסים

 1. יבחרו 14 תמונה מובילות מכלל המגישים לתחרות ע"י צוות שופטים המורכב מהנהלת עזריאלי ת"א ומנהל בית ספר לצילום פוטו10 בהחלטה משותפת שיוצגו בגלריה   .
 2. שלושת התמונות הנבחרות מתוך 14 שיוצגו יזכו בפרסים אשר יוענקו ע"י הנהלת עזריאלי ופוטו10 שהם שוברי קנייה בעזריאלי. להלן הפרסים:
 • פרס ראשון- 500 ₪
 • פרס שני –   300 ₪
 • פרס שליש- 200 ₪ .
 1. התמונות יוצגו בגלריה של קניון עזריאלי בקומה השלישית .

2. תהליך ההגשה ומגבלות

 1. התחרות היא לכלל הציבור הצלמים.
 2. יש להגיש 2 תמונות בלבד ע"י מתחרה בודד לדואר מייל info@photo10.co.il  עד לתאריך 30/8/19 עד השעה 23:59  התמונות יוצגו ב 19/9/19 יום ה רק לאחר אישור התקנון.
 3. יש לשלוח את התמונות לתחרות רק לאחר אישור התקנון.
 4. אין להגיש את התמונה עם חתימת הצלם בתמונה או כל סמן מזהה אחר.
 5. אין לפרסם את התמונות לפני ההגשה אל רק לאחר תאריך מתן הפרסים .
 6. אין להגיש תמונות שתוכנן הוא מיני פונוגרפי אשר פוגע בצניעות הפרט או מגזר.
 7. התמונות צריכות מצולמות לרוחב להיות ביחס של 3/4,2/3,4/5,.
 8.  הפיתוח של כול ה 14 התמונות הם ע"י מנהל התחרות. 3 תמונות ראשונות אל מול פרסים והשאר כחשיפה לציבור הרחב. המתחרים יקבלו את הזכות להציגם בגלריה של עזריאלי. הזוכים ישלחו את התמונת  ברזולוציה של לפחות של  PPI 300 רזולציה להדפסה .
 9. לא יתבצעו על התמונות מוניפולציה של עריכה כגון: ריטוש,גזירה והדבקה, שתילה של אובייקטים בתמונה  .
 10. ניתן לבצע עריכה צבע רוויה תיקונים בסיסיים של כוון לבן (WB ) חיתוך (Crop).
 11. צלם שלא יעמוד בתקנון תפסל תמונתו ותינתן לו האפשרות להגיש תמונה חלופית .
 12. למארגנים יש את החלטה הבלעדית לפסול מתחרה לאלתר על הפרה של אחד הכללים .
 13. יש להגיש תמונות הקשורות לנושא בלבד. כול נושא אחר פוסל את התמונות המוגשות . 
 14. התמונות יצולמו במצלמת SDLR ,דמוי SLR,מירל.

 15. החלטת לגבי דירוג התמונות וזכיה תתבצע ע"י חבר השופטים שהם נציגים מהנהלת עזריאלי ונציג מבית ספר לצילום פוטו10.

 16. ידוע לי כי במקרה שבו חלה טעות  בשליחת התמונה ו/או שליחת התמונה שאינה  מגובה באישור הצלם ,הרי שאני מסיר אחריות ממנהל התחרות , ואין ואינו תהייה לי כול טענה  כלפיו ו/או מי מטעמו מכל מין ו/או סוג שהוא בעתיד  והכול בכפוף להוראות הדין .
 17. יודגש בזאת כי אישור התקנון מהווה הסכמה מפורשת של הצלם או מי טעמו לעשות שימוש ו/או להציג ו/או להציג לפרסם ו/או להעתיק את התמונה ולפיכך שליחת  התמונות מהווה ויתור ו/או מתן רשות לעשות שימוש  בקניין כאמור לעיל. 
 18. המפעיל יכול לשלוח דיוור אלקטרוני פרסומי שניתן להסרה. 
 19. אין להגיש תמונות שצולמו במצלמת טלפון נייד או במצלמת רחפן .

3.תנאים ומגבלות התחרות

 1. חלוקת הפרסים תתבצע במעמד פתיחת התערוכה במגדלי עזריאלי בהם יוענקו לצלמים  הפרסים במעמד מכובד על פי הקריטריונים  .
 2. הנהלת התחרות יכולה להפסיק את התחרות על פי שיקול דעת. הודעה תימסר למתחרים והתמונות לא יפורסמו.
 3. החלטת השופטים היא סופית אין ערעור על ההחלטה .
 4. לא יהיה קניין רוחני וחומרי על התמונות.
 5. במעמד התערוכה יפורסמו שם הצלם ויינתן קרדיט לצלם/צלמת.המארגנים רשאים להשתמש בתמונות שיוגשו לתחרות אין בכך כדי לפגוע בזכויות הצלם , בתמונותיו או בכל הקשר אחר.
 6. במעמד החלוקה הפרסים אין המארגנים אחראים לכל נזק אשר יגרם לגוף או נפש למתחרים או נציגים מתאמם או מצטרפים לאירוע או המוזמנים ע"י המשתתפים . 
 7. ביום מענק הפרסים יזומנו הזוכים לקבלת הפרסים באופן רשמי במסגרת מסיבה להענקת הפרסים, האירוע יתועד בצילום האירוע של מענק הפרסים  המשתתפים מביעים את הסכמתם לפרסום האירוע ולא תהיה דרישה של זכויות הפרסום למשתתפי.